Reis door het lichaam na school

Zie voor de uitleg van de precieze inhoud van de lessen kopje: reis door het lichaam

Ik ben bezig om reis door het lichaam ook aan te bieden als na schoolse activiteit. Dat zal op een maandag middag worden en waarschijnlijk zal de lokatie bij de Korf zijn in de maten. Verdere informatie zal op deze pagina komen.

Vragen? mail naar lianne@lyance.nl