Workshops voor basisscholen

Dansyoga en Reis door het lichaam kunnen allebei als workshops in een lessenreeks gegeven worden op de basisschool.
Reis door het lichaam voor de groepen 1 t/m 4
Dansyoga voor groepen 1 t/m 6.

Dansyoga kan er een losse workshops geboekt worden of een lessenreeks.
Zie verdere info kopje dansyoga voor de inhoud van de les.

Reis door het lichaam wordt aangeboden in een lessenreeks van 5 lessen:

Les 1 > Voorbereidende les
Les 2 > De voeten en benen
Les 3 > Het bovenlichaam en hoofd
Les 4 > De armen en handen
Les 5 > Het hele lichaam

Reis door het Lichaam is een creatief en innovatief lesprogramma speciaal ontwikkeld voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 8 jaar.

Via een reeks van creatieve lessen, waarin het scheppen van plezier voorop staat, worden de kinderen meegenomen op een gezamenlijk avontuur door hun eigen lichaam. Iedere les staat in het teken van een specifiek lichaamsdeel. In de laatste les worden alle lichaamsdelen met elkaar verbonden en staat het gehele lichaam als eenheid centraal. De verschillende lichaamsdelen worden verkend, ontdekt en beleefd via lichaamsgericht onderwijs, beweging op muziek en yoga in combinatie met tekenen. Mindfulness is de rode draad door de hele reis. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van andere creatieve gereedschappen zoals: visualisaties, bewegingsspelletjes, kringgesprekken en verhaaltjes om zo spelenderwijs het bewustwordingsproces te stimuleren. Iedere les wordt afgesloten met het tekenen, inkleuren en/of schilderen van het behandelde lichaamsdeel. Dit biedt de kinderen de mogelijkheid hun ervaringen en belevingen tot expressie te brengen en te verankeren. Kortom: een creatief logboek voor verslaglegging van de ontdekkingsreis. Aan het eind van het programma zal het gehele lichaam getekend/ingekleurd zijn en hebben de kinderen een leuk en waardevol “souvenir” van hun reis om mee naar huis te nemen.

Doordat de lichaamsbewustwording wordt gestimuleerd en de kinderen leren luisteren naar hun lichaam worden ze bekrachtigd in het maken van keuzes die hun welzijn en gezondheid dienen.

Meerwaarde Programma

♡ bevorderen van het lichaamsbewustzijn;

♡ vergroten van de kennis over het lichaam;

♡ leren samenwerken met het lichaam;

♡ stimuleren sociaal- emotionele ontwikkeling waaronder samenwerking, respect en    compassie;

♡ bevorderen van een positief zelfbeeld, de eigenwaarde en het zelfvertrouwen;

♡ lichaamsbeweging met plezier;

♡ stimulans tot bewegen;

♡ ontwikkelen van bewegingsexpressie;

♡ uitbreiden van het bewegingspatroon;

♡ ontwikkelen van zelfstandig bewegen

♡ stimuleren van dansplezier en creativiteitsontwikkeling;

♡ verbinden van het fysieke en mentale aspect;

♡ stimuleren van de motorische en cognitieve ontwikkeling;

♡ vergroten van de flexibiliteit, kracht, balans en mobiliteit van het lichaam;

♡ vergroten van de concentratie;

♡ ontwikkelen van ruimtelijke oriëntatie;

♡ stimuleren breinontwikkeling;

♡ muzikale ontwikkeling en gevoel voor ritme;

♡ al spelend wijzer!

SLO Kerndoelen

De methode beslaat de volgende SLO Kerndoelen:

Oriëntatie op jezelf en de wereld (kerndoel 34 en 41);

Bewegingsonderwijs (kerndoel 57 en 58);

Kunstzinnige Oriëntatie (kerndoel 54 en 55).

 

Ook ben ik aangesloten bij:

Kunst en Kind Kampen

De Muzenhof Zutphen

Cultuurwijzer Apeldoorn

 

Een reis boeken? Mail naar: dansyoga@lyance.nl