Algemene voorwaarden

 1. Inschrijven

* Nadat u kind een proefles heeft gedaan, ontvangt u een inschrijfformulier.

* De les van uw kind kan gevolgd worden als het inschrijfformulier volledig is ingevuld en ondertekend.

* Met het ondertekenen van het inschrijfformulier gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en gaat u een betalingsverplichting aan van het cursusgeld.

* Bij elke nieuwe inschrijving wordt er bij de eerste betaling €15 administratie kosten gerekend.

* Uw inschrijving geldt tot wederopzegging. U hoeft niet elk jaar opnieuw in te schrijven.

* Lyance behoud het recht een les te annuleren of te wijzingen als er onvoldoende inschrijvingen zijn.

 

 1. Annulering

* Annuleren van de inschrijving kan alleen per e-mail lianne@lyance.nl en geld alleen wanneer deze per email bevestigd is. 

* De inschrijving kan 7 dagen voordat de eerste les begint kosteloos geannuleerd worden. 

* Later dan dit tijdstip moet u het cursusgeld alsnog betalen.

 

 1. Wijzigingen

* Wijzigen van het lidmaatschap of persoonsgegeven kunt per e-mail door geven: dansyoga@lyance.nl

 

 1. Opzeggen

* Opzeggingen van de cursus dienen voor de 24e van de maand zelf door gegeven te worden via e-mail.

* Er geld een opzegtermijn van 1 maand. Is er voor die 24e opgezegd dan betaald u nog 1 maand. Zegt u na de 24e op dan betaald u nog 2 maanden.

 

 1. Restitutie

* Bij verhindering of ziekte van de docent zal de les ingehaald worden in een weekend of de aankomende vakantie of aan het einde van het seizoen. Er wordt op dat moment gekeken wat de beste optie is. 

* De ouders worden op de hoogte gebracht middels app of mail.

* Ik behoud het recht om 2 lessen per seizoen uit te laten vallen in geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden zonder verrekening van de contributie. Denk extreme weersomstandigheden, verkeersopstoppingen en dergelijke vertragingen, kunnen nooit worden toegerekend aan de docent en kan geen compensatie voor gegeven worden.

* Zijn er minder dan 2 leerlingen in de les, dan wordt de les die dag gecanceld, zonder compensatie.

* Verhindering van de leerling zelf geeft geen recht op restitutie.

 

 1. Betalingen

* U betaald een maandelijks bedrag.

* Er wordt vooraf, rond de 25e geïncasseerd.

* Het seizoen loopt van begin September tot eind Juni.

* Het maandelijks bedrag is gebaseerd op gelijke spreiding van het jaarlijkse contributie over 10 maanden

* Bij een betalingsachterstand zal er eerst:

  1. Een herinnering worden gestuurd
  2. Daarna een tweede herinnering met €15 administratiekosten
  3. Inschakelen van een incassobureau

* Wanneer er na een 2e herinnering per mail niet wordt voldaan aan de betalingsplicht, zal Lyance (tijdelijk) de les ontzeggen.

 

 1. Algemeen

* Als een leerling niet aanwezig kan zijn wordt dit door gegeven middels de app of e-mail.

* Lyance is niet aansprakelijk voor schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van leerlingen. 

* Lyance is tevens niet aansprakelijk voor schade. Aangebracht door een leerling aan de zaal en/of pand en alles wat daar bij hoort.

* De faciliteiten worden op eigen risico gebruikt.

* Tijdens vrije en/of feestdagen dagen en in vakanties, welke gelden voor Midden Nederland, wordt er geen les gegeven, tenzij de les ingehaald moet worden.

* Tarieven, lesrooster en algemeen voorwaarden kunnen eenzijdig worden aangepast.

* AVG – Algemene verordening gegevensbescherming.

Bij het inschrijven verstrekt u uw gegevens die nodig zijn voor facturering van de danslessen. Deze gegevens worden uitsluitend intern gebruikt en worden niet gegeven aan derden of verhandelt.

* Tijdens de les kunnen er foto’s en/of video’s worden gemaakt. Deze kunnen gebruikt worden voor publiciteit doeleinden. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden geeft u toestemming om deze foto’s en video’s kosteloos, onvoorwaardelijk en onherroepelijk te gebruiken voor pr. Tenzij u dit per mail aangeeft dit niet te willen, dan zal Lyance rekening houden met die persoon.

* Opmerkingen, complimenten of klachten over de les of de docent kunt u een e-mail sturen naar dansyoga@lyance.nl