Reis door het Lichaam

Reis door het Lichaam is een creatief en innovatief lesprogramma speciaal ontwikkeld voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 8 jaar.

Via een reeks van creatieve lessen, waarin het scheppen van plezier voorop staat, worden de kinderen meegenomen op een gezamenlijk avontuur door hun eigen lichaam. Iedere les staat in het teken van een specifiek lichaamsdeel. In de laatste les worden alle lichaamsdelen met elkaar verbonden en staat het gehele lichaam als eenheid centraal. De verschillende lichaamsdelen worden verkend, ontdekt en beleefd via lichaamsgericht onderwijs, beweging op muziek en yoga in combinatie met tekenen. Mindfulness is de rode draad door de hele reis. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van andere creatieve gereedschappen zoals: visualisaties, bewegingsspelletjes, kringgesprekken en verhaaltjes om zo spelenderwijs het bewustwordingsproces te stimuleren. Iedere les wordt afgesloten met het tekenen, inkleuren en/of schilderen van het behandelde lichaamsdeel. Dit biedt de kinderen de mogelijkheid hun ervaringen en belevingen tot expressie te brengen en te verankeren. Kortom: een creatief logboek voor verslaglegging van de ontdekkingsreis. Aan het eind van het programma zal het gehele lichaam getekend/ingekleurd zijn en hebben de kinderen een leuk en waardevol “souvenir” van hun reis om mee naar huis te nemen.

Doordat de lichaamsbewustwording wordt gestimuleerd en de kinderen leren luisteren naar hun lichaam worden ze bekrachtigd in het maken van keuzes die hun welzijn en gezondheid dienen.